Home » Voertuigen

De APK Keuring, maar als je een auto hebt, bestelauto of iets vergelijkbaars, dan weet je dat natuurlijk al lang en breed, is een regelmatig terug komend fenomeen, dat wil zeggen jaarlijks, of twee jaarlijks.

Tijdens deze APK Keuring wordt gekeken wat de technische staat is van het voertuig. Er wordt natuurlijk niet naar het uiterlijk gekeken. Dat wil zeggen, niet naar deukjes, maar wel naar roest en grote schades aan de auto.

In principe is de APK Keuring bedoeld om voertuigen van de weg te halen, die een gevaar voor andere weggebruikers zijn, of niet aan de milieu-eisen voldoen.

Want, ook het milieu maakt onderdeel uit van de APK Keuring.

Heel simplistisch gezegd, heeft een voertuig te veel gebreken, dan wordt het betreffende voertuig niet langer op de openbare weg toegelaten. De APK wordt niet goedgekeurd of verlengd.

De Keurmeester en de APK KeuringDe APK Keuring mag niet zomaar door iedereen gedaan worden. Aangezien er strenge eisen zijn aan de keuringen, mag de APK Keuring alleen door een RDW erkend keuringsbedrijf worden gedaan.

Het heeft immers te maken met de veiligheid op de weg, en daarom moeten keurmeesters voldoen aan strenge eisen.

Overigens kan je erkende keuringsbedrijven heel makkelijk herkennen. Zijn hebben het bord “RDW erkend” of “RDW erkend APK Keuringsstation” aan hun gevel hangen.

Dat wordt extra zo gedaan, zodat iedereen direct erkende keuringsbedrijven kan herkennen. Daarmee wordt dan ook voorkomen, dat keuringen gedaan worden door niet erkende bedrijven. Een dergelijke APK Keuring is overigens niet geldig.

Bij een APK Keuring kunnen er drie verschillende resultaten zijn.

Het fijnste is natuurlijk, dat het voertuig zonder problemen door de APK Keuring komt. Je krijgt dan een keuringsrapport, en daarin staat ook wanneer de APK verloopt. Voor die tijd, dat is om het jaar, of bij nieuwere voertuigen om de twee jaar, moet het voertuig opnieuw gekeurd worden.

De minst fijne is dat het betreffende voertuig wordt afgekeurd, en dat de toestand zo slecht is, dat de auto niet meer herkeurd kan worden. Dat komt gelukkig bijna niet voor. De auto zou dan ook een dusdanig gevaar op de weg zijn, dat het onverantwoord zou zijn om hier nog mee te rijden.

Ook kan je auto worden afgekeurd, en je krijgt de kans de gebreken te laten repareren.

Als dat het geval is, mag je met het betreffende voertuig alleen maar naar een garage rijden ter reparatie. Dus niet naar huis, en geen boodschappen doen.

Zijn de, in het keuringsrapport vermelde, gebreken gerepareerd, mag je alleen naar een keuringsstation rijden, waar de auto opnieuw de APK Keuring moet ondergaan.

Zijn alle gebreken verholpen, dan wordt de auto goedgekeurd. Zijn niet alle gebreken verholpen, mag je weer alleen naar een garage rijden om de gebreken te repareren.

Waarna je weer opnieuw de auto ter keuring kunt aanbieden.